Vid torsdagens sammanträde har styrelsen för Sveriges kristna råd till ny generalsekreterare utsett Karin Wiborn. Karin Wiborn är sedan 1 januari 2003 missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet och har under de senaste fyra åren ingått i SKR:s presidium. Hon var SKR:s ordförande under 2009.

Den nya generalsekreterarens tillträdesdatum har inte fastlagts utan kommer att beslutas senare, i samråd med hennes nuvarande arbetsgivare. Karin Wiborn efterträder Sven-Bernhard Fast, som sedan början av mars är biskop i Visby stift av Svenska kyrkan. Lennart Molin fortsätter som tillförordnad generalsekreterare fram till Karin Wiborns tillträde.

Till ny direktor för ekumenisk teologi har styrelsen utsett Olle Kristenson, idag handläggare för ekumenik vid Sekretariatet för teologi och ekumenik på Svenska Kyrkans kansli i Uppsala. Inte heller när det gäller den nye direktorn är tillträdesdag ännu fastlagd.

Fortsätt läsa mer från oss