Nu finns Den blomstertid nu kommer – fördjupande texter att beställa från Sveriges Kristna Råd! Boken, som kostar 200 kr, är en antologi som rör sig över det stora och förtätade området där kyrka och skola möts. Ett möte som är långt ifrån enkelt och där vi som kyrkor och samfund har en viktig uppgift. Texterna är tänkta för den som arbetar med kyrka-skolafrågor eller på annat sätt är berörd av detta möte. Boken ges ut i samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus. SKR har tidigare givit ut materialet Den blomstertid nu kommer… ett ekumeniskt utbildningsmaterial om mötet kyrka-skola (2007).

Det ekumeniska programmet Kyrka-Skola i Sveriges Kristna Råd (SKR) inrättades i januari 2007, för att leda och samordna kyrkornas arbete i och med skolan.

Fortsätt läsa mer från oss