SKR:s skriftserie växer. Nu ges nr 16 ut, en skrift med namnet Äktenskap där religioner möts. Namnet anger att boken handlar om äktenskap där makarna hör till olika religioner. Sådana äktenskap blir allt vanligare bland annat genom globaliseringen och en ökad rörlighet.

Tonvikten i boken ligger på de pastorala frågorna. Kristendomens, judendomens och islams syn på äktenskap beskrivs. Juridiska aspekter samt förhållandet mellan religion och kultur berörs också. Ett kapitel tar upp konkreta exempel på hur par som tillhör olika religioner lever i Sverige och hur de funnit lösningar på olika utmaningar.

Syftet med boken är att ge en första introduktion till stöd för präster och pastorer i Sveriges kristna råds medlemskyrkor, när par med olika religionstillhörighet vänder sig till dem för samtal. Redaktörer är Cajsa Sandgren och Katrin Åmell OP.

Fortsätt läsa mer från oss