förmöte

Kyrkornas Världsråds tionde generalförsamling i Sydkorea går nu mot sitt slut. Jag har kramat Henrietta, Paulina, Sue Jeoung Lee och andra nyvunna vänner farväl, delat en kvällsmåltiden med arbetskollegor och packat min väska med material vi fått dessa dagar.

Jag kom med ett uppdrag att sprida, den för konferensen översatta skriften, ”Church for all” till så många av världens kyrkoledare och representanter som möjligt. Detta policydokument, som avslutas med att Sveriges kyrkoledare ger ett löfte att i allt tänka in tillgänglighet och delaktighet, kan förhoppningsvis vara en hjälp för kristna i andra länder som söker efter riktlinjer när det gäller kyrkans arbete omkring funktionshindersfrågor.

Flera tillfällen har givits, i förkonferens, ekumenisk konversation, workshops och enskilda möten att presentera och lämna över skriften.

Alla kvällar har avslutats med aftonbön som olika samfund planerat. Tisdagens aftonbön blev ett livligt halleluja-möte som den stora pingstförsamlingen i Seoul, Yoido Full Gospel Church, ansvarade för. Pastor Younghoon Lee som är föreståndare och axlat ansvaret efter grundaren David Yonggi Cho, predikade och ledde i intensiv bön. En stor ungdomskör sjöng.

IMG_2359

Efter kvällsbönen inbjöds till en buffé och en informell samling med ledare från koreanska pingströrelsen. Jag fick tillfälle att säga några personliga ord omkring det svenska arbetet med funktionshindersfrågor och överlämna skriften ”Church for all” till pastor Younghoon Lee. Det var med uppskattning och värme boken togs emot. Det har varit en glädje att se hur väl den gula lilla skriften emottagits av olika nyckelpersoner under konferensen.

Innan den stora generalförsamlingen började hölls fyra förkonferenser. Där var målsättningen att samla deltagare med särskild inriktning på frågor omkring jämställdhet, funktionshinder, ursprungsbefolkning och unga i världen. En minisummering från förkonferensen för kvinnor och män är att dagarna…

– var informella och inkluderande – gav input till kreativt bibelstudier där alla inbjöds att delta i tolkningsarbetet – stördes av bombhot och protestdemonstrationer – introducerade uppförandekod vid delgivning och männens policydokument – presenterade svåra fakta om sexuellt våld och trafficking – lyfte fram härskartekniker och att överleva i hierarkiska strukturer – gav möjlighet att lyfta fram policydokumentet ”Church for all” – innehöll firande av Kyrkornas världsråds jämställdhetsarbete 60 år – uttryckte otålighet och uppmaning att intensifiera arbetet!

/Marianne Andréas, Gästbloggare
Generalsekreterare, Sveriges Frikyrkosamråd

PS. En koreansk kola till den som lyckas upptäcka min plats i myllret av glada människor på gruppfotot! DS.

Fortsätt läsa mer från oss