För att kunna rädda så många liv som möjligt behöver ett starkt avtal inkludera alla typer av vapen. Alltför många gånger har regimer använt sina vapen mot sin egen befolkning — den arabiska våren är det senaste fasansfulla exemplet på detta. Det finns en risk att exempelvis vissa av de vapen som användes för att slå ner de fredliga protesterna i Nordafrika inte ens kommer att finnas med i avtalet. Dessutom är många inflytelserika länder inte överens om hur konkret formulerade riktlinjer och förbud ska vara, och framför allt, vad som egentligen händer om stater skulle välja att strunta i att följa dem.

I Sverige har uppropet skrivits under av Sveriges Kristna Råd, alla biskoparna i Svenska Kyrkan, ärkebiskop Anders Wejryd samt ärkebiskop emeritus KG Hammar och för ett par dagar sedan skrev även Desmond Tutu på.
– Vi hoppas att många fler trosledare kommer att följa deras exempel och att regeringarna väljer att lyssna. Detta är en historisk chans att rädda liv, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Sofia Walan.

Fortsätt läsa mer från oss