Böneveckan för kristen enhet firas samma vecka varje år i ca 75 länder världen över. Bibelns dag firas den 21 eller 22 januari. Det gemensamma temat för bägge arrangemangen är ”Mitt ibland oss”.

Böneveckan för kristen enhet och Bibelns dag är erbjuder en möjlighet för församlingar att tillsammans på orten fokusera på det gemensamma och manifestera bibeln och bönen. Detta görs på olika sätt i olika delar av landet. På vissa platser finns det en lång tradition av ekumeniska samarbeten kring både Böneveckan och Bibelns dag. Detta syns i gudstjänster, utställningar, föredrag, mm.

Flera personer ur Svenska Bibelsällskapet personal deltar i olika lokala arrangemang (gudstjänster, föredrag, mm) runt om i landet. Krister Andersson, Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare finns på plats i Tyringe. Christer Åsberg medverkar i Lunds domkyrka. Hans Bergström deltar i Hässelby. Svenska Bibelsällskapets styrelseordförande Rune Backlund besöker Strängnäs och Tomas Lindroos medverkar vid arrangemang i Rimforsa.

Ett exempel på en ort som gör en rad arrangemang under Böneveckan är Sollentuna. Kyrkorna inom Sollentuna kristna råd alternerar under veckan med att arrangera andakter, morgonbön, middagsbön och gudstjänster.

– Ordet och bönen är något som alla kristna har gemensamt. Böneveckan med Bibelns dag är ett uttryck för vår strävan efter den enhet som Kristus talar och ber om, säger Sven-Bernard Fast, generalsekreterare på Sveriges Kristna Råd.

Fortsätt läsa mer från oss