Materialet inför Ekumeniska böneveckan (18-25 januari) och Bibelns dag 2009 har nu skickats ut till församlingar och lokala ekumeniska råd. Temat för veckan är För samman dem!

Böneveckan för kristen enhet 2009 har rötter i kyrkornas erfarenhet i Korea, en erfarenhet som präglats av nationens delning. Kyrkorna har hämtat inspiration hos profeten Hesekiel, som också levde i en tragiskt delad nation och som längtade efter sitt folks enande.

Hesekiel fick två visioner som gav honom styrka. Den första visionen är mest känd, om de förtorkade benen som får liv igen genom att fyllas av Guds ande. (Hes 37:1-14) Materialet till denna bönevecka bygger på den andra visionen, om två stavar som symboler för uppdelningen av Israel i ett Nordrike och ett Sydrike. ”För samman dem …” (Hes 37:15-23)

Fortsätt läsa mer från oss