Vad är kyrkan och vad är den till för? I boken Tro – liv – enhet, Om Kyrkans identitet och uppgift i Sverige, just utkommen, ger företrädare för sju kyrkor – en representativ bredd av svensk kristenhet – sin respektive syn på vad kyrkan är och vilken uppgift den har utifrån begreppen tro – liv – enhet. Boken har tagits fram av en arbetsgrupp tillsatt av SKR:s styrelse och är tredje delen i en trilogi där de båda första delarna heter Tro – dop – medlemskap och Kyrkor i samtal.

Den 1-2 juni hålls konferensen Ansikte mot ansikte hos Birgittasystrarna i Djursholm. Konferensens första dag ägnas i huvudsak åt boken Tro – liv – enhet.

Fortsätt läsa mer från oss