Foto: Mikael Stjernberg

Så har Juluppropet gått i mål, tre stora buntar är överlämnade till regeringen genom migrationsminister Morgan Johansson. Tre buntar med 79 224 namnunderskrifter för en humanare migrationspolitik. Sedan början av december har Sveriges kristna råds kansli levt med juluppropet vid sidan om det löpande arbetet med god support från framför allt Svenska kyrkans och Equmeniakyrkans kanslier, och draghjälp från Svenska missionsrådet. SKRs arbetsgrupp för migration och integrationsfrågor har idogt bidragit med underlag och bistått med viktig fakta och livsberättelser.

Det började – eller egentligen inte började, för vi har levt med frågan om det inte är tid för ett Påskupprop 2.0 länge – kanske snarare var det bägaren som rann över, genom ett samtal från en pastor som fått del av livsberättelser från migranter och migranters stödjare som resulterade i ”nu måste vi göra någonting”. Svenska kyrkans biskopar hade samma upplevelse, och var beredda till aktion. Sveriges kristna råds styrelse enades om att kyrkorna tillsammans gör ett Julupprop. Barn och unga har rätt till trygghet och framtidstro och de som beviljas asyl i Sverige har rätt till familjeliv, så undanröj de praktiska hindren för familjeåterförening.

Genomslaget i media var oerhört, du har kunnat följa det på Juluppropets hemsida och sociala medier. Press, radio, TV har rapporterat. Mycket har varit i uppskattande ordalag. Det har funnits debattörer som medvetet eller omedvetet har misstolkat Juluppropets budskap eller helt enkelt misstyckt.

Efter jul-och nyårshelgerna började breven från församlingar, men också andra instanser, till exempel universitet, strömma in. I många brev har vi också fått positiva hälsningar och tack. Och då är det min tur att tacka för uppmuntran och engagemang!

Det började med en lokal röst, och det är det lokala engagemanget som har gjort Juluppropet möjligt. Det nationella kan bidra till samordning, men det är lokalt som möten sker, där liv delas och engagemang blir på allvar. Stort tack till er alla som dragit ut listor, uppmuntrat till underskrifter, nämnt Juluppropet i förböner och bidragit i lokala tidningar till att synliggöra uppropet.

Andakt i Sankta Eugenias kyrka inför överlämnadet av namnlistorna. Foto: Mikael Stjernberg.

Och idag, den 7 februari, träffades delegationen från Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet i Sankta Eugenias kyrka för att tala sig samman. Och för en kort andakt och bön för mötet med ministern och för dem som Juluppropet vill vara till för; barn och unga som har rätt till trygghet och framtidstro och de som beviljats asyl i Sverige och har rätt till familjeliv.

Därefter gick vi till Rosenbad med Juluppropets krav och 79 224 namnunderskrifter, bland dem fem partiledare och en regeringsledamot.

Morgan Johansson har tidigare, och så också nu, tackat kyrkorna för engagemang, inte bara namnunderskrifterna, utan för de insatser som görs lokalt nu och också det som gjordes hösten 2015. Vi fick föra fram kyrkornas krav och namnen mottogs med respekt. Ministern påpekade också att det är viktigt att motarbeta negativa strömningar och stå upp för mänskliga rättigheter.

Nu återstår det att vänta och se, uppmuntra de steg som tas för de barn och unga, fäder och mödrar, som beviljats asyl och har rätt till familjeliv. Juluppropet har varit en resa för kyrkorna tillsammans – i tro och handling. Tack alla!

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss