SFL Release på SKR Alvik ÖverlämnandeHuvudredaktör Jan-Åke Alvarsson överlämnar ett exemplar av Svenskt Frikyrkolexikon till Marianne Andréas, generalsekreterare för Sveriges Frikyrkosamråd, vid en ceremoni på Ekumeniska Centret i Alvik.

Idén till Svenskt Frikyrkolexikon (SFL) föddes vid ett sammanträde i Rektorskonventet för de Fria Teologiska Seminarierna den 29 april 2005. Uppdraget gick till Jan-Åke Alvarsson att runt sig samla en redaktion bestående av kvalificerade kyrkohistoriker som representerade de olika frikyrkosamfunden. Sedan skulle de i sin tur ordna med skribenter och samordna arbetet om det egna samfundet. Materialet skulle sedan sammanställas och ges ut som ett lexikon.

Idén var att skapa ett verk som beskriver den rörliga och dynamiska verkligheten i 1900- och 2000-talens kyrkosverige. Det skulle finnas fakta och personporträtt, särskilt då sådana som tidigare förbigåtts med tystnad. Frikyrkornas många kvinnor skulle t.ex. prioriteras.

Det var trögt att få med alla samfund. En del hade redan etablerade kyrkohistoriska “sällskap” eller grupper som ryckte in. Andra tyckte att det var “onödigt” med ett sammanfattande verk. En del hade problem att utse rätt person.

I oktober 2005 presenterades den första ledordslistan men ännu ingen färdig redaktion. En grupp entusiaster drog igång. Den 12 september 2006 hölls första redaktionsmötet. Förebilden för lexikonarbetet var Nationalencyklopedin som huvudredaktören och flera andra i redaktionen jobbat för tidigare. Under de följande åren, fram till och med 2012, hölls flera seminarier per termin i redaktionsgruppen där man diskuterade inriktning, stil, omfång och mycket mera.

Den 21 januari var det äntligen dags för release på Ekumeniska Centret i Alvik. Generalsekreteraren för Sveriges Frikyrkosamråd. Marianne Andréas, mottog ett exemplar av lexikonet av huvudredaktören Jan-Åke Alvarsson. Verket är utgivet på förlaget Atlantis i Stockholm. Det omfattar 523 sidor och innehåller uppslagsord om de olika trossamfundens särdrag, historia och verksamhet i Sverige och utomlands; deras olika tidskrifter; porträtt av inflytelserika personligheter i de olika samfunden; företeelser som konferenser; platser med särskild betydelse och speciella “frikyrkoord” vars betydelse ibland varierar från samfund till samfund. Lexikonen har ett stort antal bilder, flera av dem aldrig tidigare publicerade, som berättar om verksamheten under olika tidsepoker.

Redaktionen för Svenskt Frikyrkolexikon:

Huvudredaktör:
professor Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet

Samfundsredaktörer:
EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen): docent LarsOlov Eriksson
Evangeliska Frikyrkan: teol dr Göran Janzon
Frälsningsarmén: kommendör Sven Nilsson
Metodistkyrkan: teol kand Nils Gustav Sahlin
Pingströrelsen: teol kand Magnus Wahlström
Sjundedags Adventistsamfundet: fil mag Yvonne Johansson-Öster
Svenska Baptistsamfundet: docent Torsten Bergsten (✝)
Svenska Missionskyrkan: (1) professor Sven Lundkvist, (2) Teol dr Bertil Åhman
(Artiklarna om Svenska Alliansmissionen har skrivits av docent Göran Åberg)

Fortsätt läsa mer från oss