“Climate justice isn’t a policy that can simply be thrown away by any president – it’s a moral decision that affects the well-being of millions of people and future generations across the world.”

Så inleds ett referat av olika kyrkliga reaktioner på president Donald Trumps besked om att USA drar sig ur Parisavtalet om klimatet. Runt om i världen upprörs kyrkornas folk och ledare över att USA på det sättet smiter från det gemensamma ansvaret för den värld som Gud älskar.

Man kan argumentera för ansvaret för klimatet utifrån ilska. Ibland behövs det. Men oftare, och mer centralt i den kristna världsbilden, är utgångspunkten att den värld som är hotad är Guds ögonsten och att alla människor är kallade att samarbeta med Gud i vården av skapelsen. Jorden är vårt hem. Vi finns på en liten planet som rör sig runt på ett lagom avstånd från en stjärna i en galax i ett hörn av ett oändligt universum.

Det finns all anledning att bara förundras över det osannolika att vi faktiskt finns till.

I kyrkor och samfund runt världen har under de senaste årtiondena vuxit fram en rörelse som vill, under en tid av året, uppmärksamma vår relation till Guds skapelse. Från första september till 4 oktober firar kyrkor och samfund världen över Skapelsetid som på engelska kallas Season of Creation.

I olika omfattning har konceptet Skapelsetid tagits upp, men under de senaste åren har fler och fler uppmärksammat den rikedom som finns i att genom gudstjänstens språk samlas kring de utmaningar vi ser i en värld där påfrestningar på planeten blir allt större. Vi är ungefär 2.2 miljarder kristna på jorden och vi är alla inbjudna till att under Skapelsetid be och visa på vår omsorg om planeten och dess liv. På SKRs webbplats finns gott om material som kan användas i gudstjänster och andra sammanhang. Se länk

Ilska och oro kan vara en drivkraft. Men ännu mer kan vi vårda skapelsen utifrån den skönhet som den erbjuder och som vi tror att Gud står bakom och vill upprätthålla.

Därför fortsätter vi att be: ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”.

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss