Ekumeniska böneveckan, alltid den 18-25 januari, är alltså här! På många platser runt om i landet möts kristna ur olika traditioner till gudstjänst och bön. För att be och arbeta för kristen enhet, för att mötas och lära känna varandra och varandras traditioner.

Årets ekumeniska bönevecka har temat Vittna om den uppståndne! och utgår från Lukasevangeliets 24e kapitel. Materialet har förberetts av kristna i skotska Edinburgh. Detta med anledning av 100-årsjubileet av den stora missionskonferens som hölls där 1910. Konferensen ses också som en av de allra viktigaste utgångspunkterna för den världsvida ekumeniken. Söndagen den 24 januari firas också Bibelns dag.

Fortsätt läsa mer från oss