Bild på EU-flaggan.

Nordiska kyrkoledare har skickat brev till 100 Europaparlamentariker med budskapet att införa ecocide-lagstiftning.

Allt fler kyrkliga ledare höjer sin röst för att förespråka en ecocid-lagstiftning. Förutom globala ledare som påve Franciskus har också nordiska biskopar vid upprepade tillfällen uttalat sitt stöd för denna skapelsens skyddsbarriär.

Så när företrädare för de nordiska ekumeniska råden möttes i början av 2023 nämndes också ecocide i relation till EU:s översyn av miljölagstiftningsdirektivet. Flera av organisationerna såg en möjlighet att uttala sitt stöd och uppmana våra folkvalda att rösta för en inkludering av ecocide i europeisk lag.

Ett brev skickades till cirka 100 Europaparlamentariker: dels medlemmarna i lag-utskottet JURI och dels de folkvalda från Sverige, Finland och Danmark. Utskicket skedde i två omgångar för att matcha tidsplanen för de olika organens omröstningar.

Brevet beskriver också anledningen till kyrkornas engagemang i ecocide-frågan:

Att värna skapelsen är en central del av kyrkornas kallelse. Detta innebär bland annat att främja goda villkor för allt levande and begränsa destruktivt mänskligt beteende. Eftersom lagstiftning är en effektiv metod för en sådan begränsning blir rättsliga frågor relevanta för oss som samfund”.


Läs brevet i helhet här (pdf)

Fortsätt läsa mer från oss