nav

Sveriges kristna råd står värd för årets konferens som pågår mellan den 12-15 november i Missionskyrkan, Uppsala. Den främsta målgruppen är själavårdare på häkten och fängelser och arrangeras vartannat år någonstans i Norden. Ett av seminarierna under den fyra dagar långa konferensen har titeln ”Förlåter Gud mördare, våldtäktsmän och pedofiler?” – Att formulera en teologi för själavård. Föreläsare är Magnus Abrahamson som är häktes- och fängelsepräst i Borås.

-En samlingsplats av det här slaget ger också möjlighet till många goda möten med både nya och gamla kollegor, säger Susanne Rodmar, konsulent för programmet ”Andlig vård i Kriminalvården” vid Sveriges kristna råd.

I Sverige har Sveriges kristna råd fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten. Det innebär att en präst från Svenska kyrkan, en pastor från någon av frikyrkorna, samt vid större häkten och anstalter en katolsk präst, någon präst från de ortodoxa kyrkorna och en imam från de muslimska församlingarna är förordnade till Nämnden för Andlig Vård, NAV.

Det finns cirka 150 präster, pastorer eller diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige.

Fortsätt läsa mer från oss