En liten hälsning från vackra och blåsiga Reykjavik där vi mött våra nordisk-baltiska vänner för årets erfarenhetsutbyte och planering av kommande samarbete.

I filmen berättar generalsekreterare Sofia Camnerin och Jan Eckerdal, direktor för teologi om årets erfarenhetsutbyte mellan de nordisk-baltiska kristna råden, denna gång i Reykjavik. Foto/redigering: Esther Flores Sedman

Tre dagar av goda och givande samtal på temat fred i och med skapelsen. Vi har pratat om migration- och integration och arbetat fram ett gemensamt uttalande där vi uppmanar våra respektive regeringar att upprätthålla rätten för flyktingar att söka asyl.

Kyrkans enhet, ekumenik och interreligiös dialog fanns också på agendan, liksom olika föreläsningar om vad det förändrade klimatet innebär för Island och vad som ledde fram till det allra första kyrkomötet i Nicea år 325.

Det blev också en utflykt till en värmeanläggning som nyttjar den vulkaniska aktiviteten och landets naturresurser för att förse islänningarna med el och varmvatten och för att binda CO2 i marken genom att återanvända vattnet.

Fina besök i den katolska katedralen Landakotskirkja liksom i den lutherska katedralen Hallgrimskirkja, där vi firade mässor.

Nästa år kommer våra nordisk-baltiska vänner till Stockholm för att tillsammans också fira det Ekumeniska året 2025.

Fortsätt läsa mer från oss