Den 10 mars antog SKR:s styrelse ett uttalande om sjukförsäkringssystemet, i form av ett öppet brev till regeringen. Väldigt många är glada och tacksamma över brevet, några kritiserar SKR för att vara för politiska, några andra är besvikna över att det inte blev ”mer än ett brev”. Svenska kyrkans biskopsmöte ställde sig enhälligt bakom SKR:s brev vid sitt möte tidigare i veckan.Runt om i landet arbetar människor vidare, i lokala församlingar, stift och distrikt — på många platser i samverkan med andra organisationer.

Ett stort antal manifestationer planeras till den 25 april, Annandag påsk. SKR:s styrelse skrev i det öppna brevet att den som vill göra mer med fördel kan stödja något av de upprop som är igång, om man känner att man vill ställa sig bakom dess paroller. Det gäller självfallet också om de manifestationer som planeras till den 25 april. De som medverkar i manifestationerna med tal eller liknande är varmt välkomna att använda och citera SKR-styrelsens brev.

SKR har alltså inte startat något upprop men arbetar vidare med frågorna på flera fronter. Det sker i kontakter med de aktuella myndigheterna och med regering och riksdag — flera ytterligare inbjudningar till samtal har kommit. Här har SKR, genom sin samlade kraft, andra möjligheter än enskilda att föra en aktiv dialog. SKR planerar också, med lite längre tidshorisont, en konferens om ”den nya fattigdomen” och en skrift som i mångt och mycket ska bygga på de livsberättelser som diakoner och andra engagerade i lokala församlingar får lyssna till.

Fortsätt läsa mer från oss