Besöksgruppsredovisning halvår

Här rapporterar du in verksamheten för januari till och med juni för innevarande år. Sista datum för rapport 31 augusti.

Ange ansvarig församling, förening eller liknande.
Klicka i rutan så kommer det upp fler alternativ och du kan välja din anstalt/häkte. Notera att vi behöver en rapport per verksamhetsställe.
Genomförd verksamhet under första halvåret(Obligatoriskt)
Om du kryssat i fältet ”Annat” ovan, ange typ av verksamhet här, annars lämna fältet tomt.
Ange det sammanlagda antalet träffar. Ange i siffror.
Ange eventuella avvikelser från den inskickade besöksgruppsplaneringen för året. Exempelvis ändrat antal besök eller om viss verksamhet inte kunnat bedrivas. Om verksamheten genomförs enligt plan, lämna fältet tomt.
Ange namnet på den person inom Kriminalvården som kan intyga att verksamheten genomförts. Du kan inte uppge Nav-medarbetarens namn här.
Ansvarig Nav-medarbetare(Obligatoriskt)