Ansökan om del av statsbidrag för besöksgrupper

Ansökan för innevarande år ska vara oss tillhanda senast den 20 november. Ladda upp mallen som skickats ut per e-post eller ladda ned den från vår hemsida. Beslut om tilldelning meddelas senast 1 december.

Godkända filtyper: xlsx, Max filstorlek: 50 MB.
Här laddar du upp ansökan om del av statsbidrag. Använd den mall som skickats ut per e-post eller ladda ned den från vår hemsida.