Det upprop med namninsamling, om Vård för papperslösa, som SKR varit med i drivit, har nu avslutats. Uppropet har haft ett brett stöd från organisationer av olika slag. Fredag kl 14 sker överlämning till Socialdepartementet av de 12.060 namnunderskrifterna (62 organisationer undertecknade dessutom). SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn finns med vid överlämnandet.

Fortfarande har regeringen inte skickat betänkandet från utredningen på remiss och nätverket bakom kampanjen fortsätter sitt arbete.

Fortsätt läsa mer från oss