Allhelgonahelgen är tiden på året då många besöker landets kyrkogårdar för att tända ljus på gravar och i minneslundar. I år har oron och de sociala begränsningarna gjort det svårare att sörja och ge stöd åt varandra. Många människor har dött ensamma utan att deras närmaste har kunnat ta avsked. Begravningar och minnesstunder har inte kunnat genomföras som önskat. Utifrån rådande omständigheter har ärkebiskop Antje Jackelén tagit intitiativ till en nationell minneshögtid.

– I tider av kris behövs gemensam samling där sorg och saknad men också hoppet kan komma till uttryck. Vi bär alla på erfarenheter av förluster. Det är viktigt att ge varandra utrymme för att sörja och för att bearbeta känslorna kring vår egen och andras död. Låt oss minnas gemensamt och vara måna om det som ger hopp, säger Antje Jackelén.

Kungaparet medverkar vid ljuständningen. Representanter från Sveriges interreligiösa råd medverkar med bön och textläsning från olika religiösa traditioner. Riksdagens talman Andreas Norlén medverkar med ett inspelat tal. Sveriges kristna råd representeras av ordförande Daniel Alm, föreståndare för Pingst – Fria församlingar i samverkan, samt geralsekreterare Karin Wiborn, som kommer att medverka med bibelläsning i samband ljuständningen.

Programmet under minneshögtiden är uppbyggt kring Gabriel Faurés requiem där musiken varvas med ljuständning, textläsningar och tal av ärkebiskopen och talmannen.

Minneshögtiden, med det fullständiga namnet Nationell minneshögtid i pandemitid – Faurés requiem i Uppsala domkyrka i närvaro av kungaparet, äger rum lördag 31 oktober klockan 18. Antalet platser i domkyrkan är begränsat till 50 utöver medverkande. Platserna kommer att fyllas av inbjudna deltagare.

Fortsätt läsa mer från oss