Storkyrkan

– Allt vi kan göra till stöd för folket i Irak behöver vi göra. För kyrkorna är bönen en kraft, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Storkyrkan har i alla tider varit en plats för bön och lovsång, protest och manifestation, säger Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling.

De irakiska systrarnaInitiativtagare är Stockholms domkyrkoförsamling i samarbete med Sveriges kristna råd. I gudstjänsten kommer bland andra Dominikansystrarna (bilden) att berätta om situationen i Irak.

 

Bland de deltagande vid gudstjänsten i Storkyrkan finns flera av landets kyrkoledare, däribland ärkebiskop Antje Jackelén (Svenska kyrkan), ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas (Syrisk ortodoxa kyrkan), föreståndare Pelle Hörnmark (Pingströrelsen), biskop Anders Arborelius (Stockholms Katolska stift), biskop Eva Brunne (Stockholms stift), domprost Hans Ulfvebrand (Stockholms domkyrkoförsamling), missionsföreståndare Kjell Larsson (Svenska alliansmissionen), direktor Daniel Norburg (Evangeliska Frikyrkan), kommendör Marie Willermark (Frälsningsarmén), kontraktsprost Ingo-Tiit Jaagu och kyrkoherde Tiit Pädam (Estniska Evangelisk-Lutherska kyrkan i Sverige), missionsföreståndare Stefan Holmström (EFS), kyrkoledare Sofia Camnerin (Equmeniakyrkan), biskop Mar Odisho Oraham (Österns Assyriska kyrka), generalsekreterare Karin Wiborn (Sveriges kristna råd) och Dominikansystrarna.

Gudstjänsten är öppen för allmänheten. Varmt välkommen!

Läs mer:
Hovet

Fortsätt läsa mer från oss