Foto: Linda Mickelsson/IKON 

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnens rättigheter rekommenderades alla länder att inrätta en dag som uppmärksammar barnens rättigheter. Första måndagen i oktober, i år den 5 oktober, är därför den internationella barndagen. Av den anledningen utlyser Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen söndagen den 4 oktober till en nationell bönedag för världens barn. Inför denna dag har en speciell bön tagits fram.

IMG_6878– I år när tusentals barn är på flykt i Europa undan krigets härjningar känns denna dag extra angelägen, säger Fredrik Wenell, koordinator för barn- och ungdomsfrågor på Sveriges kristna råd.
– Vår förhoppning är att förbönen ska få resonans i alla Sveriges kyrkor.

I år är det 61 år sedan den första resolutionen om barnens rättigheter och 26 år sedan barnkonventionen föddes. Barnkonventionen är undertecknad av Sverige och i regeringsförklaringen förra året tillkännagav Stefan Löfven att han tänkte göra konventionen till svensk lag.

För att uppmärksamma denna dag arrangeras en lovsångskonsert i St Clara kyrka i Stockholm den 4 oktober. Det är Sveriges kristna råd, Söndagsskolenätverket ”Jesus till barnen” och St. Clara kyrka i Stockholm som inbjuder till konsert och bön för Sveriges och världens barn. Alla barn som vill vara med är välkomna att öva kl 16:00. I samband med konserten kommer också barnkonventionens innehåll att uppmärksammas.

Förslag till bön:

L: Gud, du är vår far och vår mor, vi kommer till dig med vår tacksamhet och våra böner.
Idag vill vi speciellt be för barnen.
Vi tackar dig för att vi alla har fått vara barn.
Vi tackar dig för att du ger oss barn som en gåva.
Vi kommer med världens barn till dig, för att du skall välsigna dem och beröra dem.
Du älskar dem med fullkomlig kärlek.
Du ser och känner varje enskilt barn.
Vi stämmer in i förbönen.
Vi ber för de mörkrädda och de ensamma barnen.
Vi ber för de livliga och sprudlande barnen, för de svaga och tilltufsade.
F: Kristus, förbarma dig
L: Vi ber för de barn som får allt de pekar på, och de barn som saknar allt.
Vi ber för de ovälkomna barnen, de som flyr mörkret.
F: Kristus, förbarma dig
L: Vi ber för alla de barn som har dött eller försvunnit i tystnad.
Vi ber för de barn som väntar på besked, de barn som somnar hungriga, de barn som hoppas vakna upp ur den mardröm de lever i.
F: Kristus, förbarma dig
L: Ge dem berättelser som skapar hopp, relationer som skapar lugn, vuxna som vakar och vattnar det som är sårbart och växer.
Visa oss hur vi kan bli de bönesvar som barnen behöver.
Låt din kyrka vara en barnens fristad. Där joller, skratt och gråt får finnas utan att tystas ner.
Gud, du som har ett fadershjärta och en moders blick för var och en av jordklotets alla barn, vi ber: beskydda dem under dina vingar, led dem och låt dem få lära känna dig.
F: Amen

L – Ledare
F – Församling

Fortsätt läsa mer från oss