Bönedagen för världens barn infaller den 1 oktober. Foto: Jonas Tobin / Ikon.

I samband med att FN:s generalförsamling antog en resolution om barnens rättigheter 1954 rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag. Första måndagen i oktober, i år den 2 oktober, infaller den internationella barndagen. Av den anledningen utlyser Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen söndagen 1 oktober en internationell bönedag för världens barn.

I år är det 63 år sedan den första resolutionen om barnens rättigheter och 28 år sedan barnkonventionen föddes, barnkonventionen är undertecknad av Sverige och i regeringsförklaringen förra året tillkännagav Stefan Löfven att han tänkte göra konventionen till svensk lag. Det arbetet har fortsatt och det kommer förmodligen att ske 2020.

– Tyvärr har inte behovet inte minskat att påminna om hur många barn som är på flykt och berövas sina rättigheter att vara barn. I år har vi speciellt blivit uppmärksammade på det komplicrade läget runt alla ensamkommande barn, säger Fredrik Wenell konsulent för barn- och ungdomsfrågor på Sveriges kristna råd.
– Vår förhoppning är att bönsöndagen skall fortsätta att sprida sig i Sveriges kyrkor.

Bönedgen har sakta men säkert spridit sig ut i Svenska kyrkor. En av de församlingarna som gjorde lite extra denna dag förra året var Frälsningsarméns kår i Södertälje. De använde det material som SKR tagit fram men gjorde om det till sitt eget.

– Våra egna barnkörer, ”Tillsammans” och ”Kom igång med sång”, framförde ett antal sånger. Fakta om situationen för barn i världen presenterades av barnkörmedlemmarna vid varje bönestation. Det skedde antingen som ett i kort drama eller som samtal med barn och vuxna, artiklarna ur Barnkonventionen lästes av scouter och vidtalade vuxna bad med den bön ni tagit fram, säger Ingmarie Cederholm, och fortsätter:
– Det blev en lyckad och mycket uppskattad och välsignad familjegudstjänst med mycket sång och musik och bön för barnen i Södertälje och i världen.

Fortsätt läsa mer från oss