– Vi märker av en stor respons från församlingar och kyrkor. Det är tydligt att ämnet fattigdomsbekämpning engagerar många. Präster, pastorer och ungdomsledare beställer kampanjsymbolen vita handledsband för fullt och vårt lager med band har tagit slut, berättar Carl-Johan Friman, informationssamordnare på Sveriges Kristna Råd och engagerad i arbetet med Kyrkornas globala vecka.

Inför Kyrkornas globala vecka har varje församling fått en verktygslåda med fakta om fattigdomsbekämpning, förslag på aktiviteter och gruppövningar, tipspromenad om FNs millenniemål samt gudstjänstunderlag.

På riksplanet möter företrädare för organisationerna bakom Kyrkornas globala vecka den 16 november biståndsminister Carin Jämtin för ett samtal om kyrkornas och regeringens roller och uppgifter i fattigdomsbekämpningen. Under veckan ordnas dessutom fler arrangemang med Rev Dr Michael Kelly, aidsexpert från Zambia. Michael Kelly, som är jesuitpräst och professor emeritus i pedagogik, är inbjuden till Sverige av Kyrkornas globala vecka.

Några axplock från lokala arrangemang:

GÖTEBORG
13 november. Göteborgs Domkyrka. Temamässa kl 18 ”Låt rätten flyta fram”.

HELSINGBORG
19 november. Kyrkornas Globala Vecka. Adventkyrkan, gudstjänst 11.30, bibelsamtal 10.00.

HJO
20 november. Gudstjänst kl 11 i Missionskyrkan. Kören sjunger sånger från hela världen. Försäljning av rättvisemärkta varor.

IGGESUND
13 november. Temagudstjänst kl 17.00 i St:a Maria kapell, Enångers-Njutångers pastorat, med konfirmander och andra grupper i pastoratet.

NÄSSJÖ
13 november. Frälsningsarmén anordnar FA-scouternas dag. Tema: Utrota fattigdomen nu. Scouterna smyckar bl a kyrkan med vita band och säljer de vita armbanden.

SMÅLANDSSTENAR
13 november. Kyrkans Unga ordnar temagudstjänst om Afrika och rättvisefrågor. Kl 18 i Smålandsstenars kyrka.

STOCKHOLM
18 november. Challenges presented by HIV/AIDS to Christian Ethics. Liv & Fredinstitutet och Newmaninstitutet anordnar kvällsprogram med Rev Dr Michael Kelly. Moderator: Prof. Erwin Bischofberger S.J. Plats St. Eugenia kyrka, Kungsträdgården, Stockholm. Inleds med mässa kl 18, därefter program 19-21.

20 november. Utrota fattigdomen nu! Gudstjänst kl 11 i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31. Medverkan: Lennart Molin, Sveriges Kristna Råd

20 november. Panelsamtal med Rev Dr Michael Kelly m fl. Kl 13 i Immanuelskyrkan.

VÄXJÖ
20 november. Växjö missionskyrka: Diakonia medverkar på gudstjänst och kyrkkaffe och berättar om sin verksamhet.

ÖSTERVÅLA
13 november. Gospelgudstjänst 18.00 med gospelkören Gloryfires, Harbo kyrka. Arr: Östervåla Kristna Samarbetsråd och Harbo Ekumeniska råd

15 november. Biståndskväll global buffé och globala perspektiv, 19.00 i Missionskyrkan, Harbo. Medverkande: Eva Christina Nilsson. Servering. Arr: Östervåla Kristna Samarbetsråd och Harbo Ekumeniska råd

Om Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka har tillkommit som ett svar på önskemål om en uppdaterad version av Kyrkornas U-vecka. Under Kyrkornas globala vecka inbjuds kyrkor, organisationer och enskilda att tillsammans bearbeta rättvisefrågor i aktiviteter och gudstjänst.

Arrangörer
Initiativet till Kyrkornas globala vecka kommer från Sveriges Kristna Råd, som arrangerar veckan tillsammans med Caritas, Diakonia, Liv- och Fredinstitutet, Lutherhjälpen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och Svenska missionsrådet.

Fortsätt läsa mer från oss