Igår mötte vi FN:s rapportör för religions- och trosfrihet, Nazila Ghanea. Hon avslutade då sitt besök i Sverige med ett besök på vårt kansli, där hon förutom oss även mötte representanter för Sveriges interreligiösa råd och Svenska missionsrådet.

Rapportören har under sin tio dagar långa vistelse dessutom träffat regeringsrepresentanter, andra organisationer från det civila samhället, forskare och juridiska företrädare. Syftet har varit att undersöka vilka utmaningar som frågorna om religions- och trosfrihet möter i ett sekulariserat och alltmer polariserat samhälle som det svenska.

Hennes slutsatser från dessa möten ska presenteras i en officiell FN-rapport efter årsskiftet, tillsammans med rekommendationer för hur utmaningarna ska hanteras om staten ska kunna garantera de grundläggande rättigheterna om religions- och trosfrihet som slås fast av FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 18, FN:s deklaration för mänskliga rättigheter

Frihet från religion…?

I vårt möte med FN-rapportören Nazila Ghilea lyfte vi den i många sammanhang svenska tendensen att ensidigt tolka religionsfrihet som frihet från religion, där vi också poängterade att även om staten är sekulär så är inte samhället det.

Nazila Ghanea, FN:s rapportör för religions- och trosfrågor på besök i Ekumeniska centret i Alvik.

Vi pratade om de debatterade demokrativillkoren, de ökande hatbrotten mot troende, misstänkliggörandet av konfessionella skolor och religion i största allmänhet, brännandet av heliga böcker och hur det utnyttjas av negativa krafter för att så split mellan människor. Att barn och unga inte vågar bära sina symboler eller vara öppna med sin tro av rädsla att bli mobbade, eller ännu värre, hotade och misshandlade. Att tron är en del av ens identitet, något man är, inte något man lägger till sig med som ett extra tillbehör när det passar.

Vi samtalade också om det faktum att barn, enligt Barnkonventionen som Sverige har ratificerat, har rätt till andlig hälsa.

Fr. v: Helle Iversen, FN, Kristina Patring, SMR, Shahram Mansoory, ordf. Sveriges interreligiösa råd (SIR), Sofia Camnerin, generalsekreterare SKR, Ute Steyer, rabbin Stora Synagogan i Stockholm, Nazila Ghanea, FN:s rapportör för religions- och trosfrågor, Maria Kjellsdotter Rydinger, SIR, Marie Spennare, SIR, Jan Eckerdal, direktor teologi, SKR

Nuläge och tidigare erfarenheter

– Vi är tacksamma och hedrade att professor Ghanea gav oss mycket tid och prioriterade detta möte. Vi delade nuläge och tidigare erfarenheter. Det blev ett viktigt möte, också igen mellan oss olika trosföreträdare. Samtal och lyssnande behövs, tillika ärligt delande av erfarenheter samt fakta, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd och värd för mötet.

FN-rapportörens preliminära slutsatser presenterades på en pressträff den 20 oktober.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fortsätt läsa mer från oss