Är du på plats i Visby under Almedalsveckan? Då är du varmt välkommen till våra panelsamtal i Vårdklockans kyrka. Nedan följer en sammanställning av alla våra engagemang.

Tisdag 25/6

Sluta inte prata om fred, för Guds skull!

Rysslands invasion av Ukraina ledde till den största och snabbaste opinionsförskjutningen för medlemskap i försvarsalliansen Nato som uppmätts. Enligt SOM-institutet som gjort mätningarna saknar förändringen motstycke i modern tid även jämfört med andra stora opinionsförskjutningar. Med krig i vårt närområde och en ökad krigsretorik sker nu också en upprustning som av många tas för självklar. Men medvetna om att ord skapar verklighet måste vi därför också fortsätta prata om freden. Kan vi mobilisera och ändå ha freden i horisonten? Vad är kyrkans bidrag i denna process? Vilken är Försvarsmaktens och totalförsvarets roll i att verka för en fredlig lösning på konflikter? Vilken är civilsamhällets och inte minst kyrkornas roll i krisberedskapen? Hur vinner vi freden, och inte bara kriget? Välkomna till ett viktigt samtal om fredsteologi i krigstider.

Tid: 13-13:45
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande:
Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet
Hanna Gunnarsson, ledamot, försvarsutskottet, Vänsterpartiet
Mikael Larsson, ledamot, försvarsutskottet, Centerpartiet
Gudrun Brunegård, biståndspolitisk talesperson, Kristdemokraterna
moderator: Esther Flores Sedman, press- och kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd

Arrangörer: Sveriges kristna råd i samarbetet med Studieförbundet Bilda


Onsdag 26/6

Fler förbud för klimatets skull

Ska förbud eller inre dygder leda omställningen för klimatet? Behövs styrmedel av olika slag eller kan inre och yttre omställning leda oss rätt? Hur ser i så fall relationen dem emellan ut? Vilket ansvar har politiker visavi enskilda medborgare? Vad är den hållbara vägen?

Tid: 10-10:45
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande:
P M Nilsson, VD, Timbro
Måns Nilsson, VD, Stockholm Environment Institute
Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, moderator, Equmeniakyrkan

Arrangörer: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda


Vad vill regeringen med civila samhället – strypa eller stödja?

Regeringen lyfter vikten av civilsamhället. Men lever den som den lär? Bidragen till folkbildningen minskar. Fredsorganisationer har fått anslag indragna. Regeringen undersöker ett förstatligande av civilsamhällets ansvar för biståndet. Vilka blir då fördelarna och nackdelarna?

Tid: 16-16:45
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande:
Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap, demokratiforskare, statlig utredare, Örebro Universitet
Mattias Brunander, generalsekreterare, Diakonia
Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Patrik Schröder, samordnare civilsamhällespolitik, Fremia
Janet Vähämäki, företagsekonom och biståndsforskare, SEI
Annette Wallqvist, moderator, Diakonia

Arrangörer: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda


Torsdag 27/6

Låt religionen vara en del av lösningen

Rätten att fritt utöva sin religion – ensam eller i gemenskap, offentligt eller enskilt – slås fast av FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och av Barnkonventionen. Men hur hotas den rätten av yttre faktorer som krig i omvärlden, demokrativillkor, anmälningsplikt och osynliggörandet av religion i det offentliga rummet? Hur ska staten garantera en fortsatt fri och trygg religionsutövning när debatten hårdnar och även politiker och myndigheter misstänkliggör utövarna i en allt mer polariserande retorik? Och hur ska barn och unga våga vara öppna med sin tro och stolta bära dess symboler när de riskerar att utsättas för nedsättande kommentarer och för hat och hot?

Tid: 9-9:45
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande:
Jacob Forssmed, Socialminister, Kristdemokraterna
Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, Diskrimineringsombudsmannen
Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Amin Al Qatanani, vice ordförande, Göteborgs muslimska ungdomsförbund
Hannah Stutzinsky, medlem, Judiska ungdomsförbundet
Clara Olsson, ordförande, Svenska kyrkans unga
moderator: Jan Eckerdal, direktor för teologi, Sveriges kristna råd

Arrangörer: Sveriges kristna råd, i samarbetet med Sveriges Interreligiösa råd och Studieförbundet Bilda


Oroliga tider – frid i sinnet

Krismedvetenhet, personligt ansvar, praktisk förberedelse i form av ex hemförråd är något som betonas och uppmuntras från myndigheters sida. Även annan form av trygghetsskapande beredskap behöver lyftas. Hur skapas trygghet, gemenskap i orostider?

Tid: 13-13:45
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande:
Erik Eckerdal, Biskop Visby stift, Svenska kyrkan
Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, (M)
Jan Eckerdal, Direktor för teologi, Sveriges Kristna Råd

Arrangörer: Jesu Kristi Kyrka av SDH

Fortsätt läsa mer från oss