SKR har minst 25 ansikten genom de kyrkor som är och utgör SKR. Hur gör man denna, ganska unika, mångfald rättvisa i bildspråk och ordval? Det går naturligvis inte helt och fullt, men jag hoppas och tror att det vi är och gör kommer vara mer lättöverskådligt i framtiden, och att du som är nyfiken på hur den kyrkliga geografin ser ut i Sverige kommer hitta länkarna till de olika medlemskyrkorna.

Sedan några år tillbaka samlas SKR:s liv och verksamhet under rubriken ”Att lära känna varandra på djupet, så att världen kan tro och leva.” Det kan möjligen låta ambitiöst och pretentiöst att något ska hända i världen om kyrkorna lär känna varandra djupare. Men jag tror faktiskt så. En livshållning som är öppen mot den andre och vill fördjupad kunskap och erfarenhet förändrar – på djupet – och ger liv och tro. Därför har styrelsen definierat att den viktigaste uppgiften för SKR är att vara en plattform, en mötesplats för de 25 medlemskyrkorna, vilket stämmer väl och är en förutsättning för en ekumenisk organisation som har en målsättning att vara en gemensam kristen röst i samhället.

SKR:s första prioritet är alltså att vara, men i mötet med varandra har kyrkorna också upptäckt hur det är bra och nödvändigt att göra tillsammans. Om du tittar runt på hemsidan ser du hur kyrkorna genom SKR finns på flera arenor i samhället. Tillsammans.

Jag hoppas att den här bloggen kommer bidra till att du som läsare och följare får lära känna SKR, och därmed dess medlemskyrkor, djupare. Du kommer att möta tankar om såväl varandet som görandet, och om vad ekumenik är.

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss