Svenska missionsrådets årsmöte inbjuder i ett öppet brev statsminister Fredrik Reinfeldt till en fördjupad dialog om vad biståndsmedel ska få användas till.

– Vi ser allvarligt på att 700 miljoner kronor mitt under pågående budgetår ska dras från biståndsbudgeten till att gå till flyktingmottagande, hur viktigt det än är, säger Bertil Svensson, ordförande för Svenska missionsrådet.
– Vi är också bekymrade över att gränserna mellan biståndet och försvaret blir alltmer otydliga och efterlyser en dialog om användandet av biståndsmedlen.

Under DACs högnivåmöte i början av april ville Sverige öppna för en vidgning av de kriterier som gäller för vad som får ingå i biståndet. Det kan innebära att även militära insatser kan komma att finansieras med biståndsmedel. Svenska missionsrådet menar att detta är anmärkningsvärt, och ber om ett förtydligande. Svenska missionsrådets årsmöte framhåller att folkrörelsernas perspektiv och erfarenheter bör tas bättre tillvara i den nya biståndspolitik som nu håller på att utformas. De mest utsatta grupperna ska inte ställas emot varandra i biståndsbudgeten.

Fortsätt läsa mer från oss