missionsdokumentetbild
Robert Odén och Olle Kristenson visar upp ett svenskt exemplar av det nya missionsdokumentet. Foto: Mikael Stjernberg.

”Tillsammans för livet” är huvudrubriken på det nya dokument som Kyrkornas världsråd vill ge till kyrkor i hela världen. Senast ett liknande dokument togs fram var för 30 år sedan.

-Vår uppgift är att urskilja var Anden verkar. Vår kallelse är att bli en del av Guds verk, sade den katolske missionsteologen Stephen Bevans när dokumentet presenterades idag inför de samlade deltagarna vid generalförsamlingen i Busan, Sydkorea.

Med vid presentationen var Olle Kristenson, Sveriges kristna råd och Robert Odén, Svenska missionsrådet.
-Vi har båda arbetat med dokumentet under hela året och såg med stor förväntan fram emot presentationen och vi blev inte besvikna, säger Robert Odén.

Dokumentet konstaterar att mission inte främst handlar om att öka kyrkornas medlemstal utan om hur kyrkan på olika sätt förkroppsligar Guds frälsning i världen.

-Missionsdokumentet inbjuder oss att samtala och reflektera över hur vi som kyrkor och kristna lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om Jesus som befriaren eller om ansvaret för skapelsen, säger Olle Kristenson.
-En kyrka som inte lever i mission upphör att vara kyrka.

-Det föränderliga landskap som kyrka och mission lever i kräver förnyat tänkande och nya sätt att arbeta. Mission tillhör kyrkans väsen och tar sig många uttryck. Vilka beror på de sammanhang det handlar om, säger Robert Odén.
-Det nya dokumentet berör ämnen som social rättvisa, klimat och maktstrukturer och problematiserar det rådande ekonomiska systemet. Också evangelisation i ord och handling får stort utrymme i dokumentet. Mission är inte något som går att begränsa till några få frågor. Mission berör hela livet, fortsätter Robert Odén.

Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkan har översätt missionsdokumentet till svenska.

 

Fortsätt läsa mer från oss