”Engagemang är jättebra men hjälp oss med konkreta idéer!”

Så inledde regeringens miljöambassadör Annika Markovic sitt inlägg vid SKRs Klimatseminarium i Immanuelskyrkan Stockholm inför 70 deltagare från hela Sverige. Annika Markovic hade dagsfärsk information från EU:s miljöråd i Bryssel. Annika kunde redovisa några konkreta framgångar från Brysselmötet. Men tyvärr också ett misslyckande att Polen som enda EU-nation lade in sitt veto mot skarpare Klimatpolitik från EU:s sida i den s k ”Färdplan 2050”. Annika berättade också ingående hur Sverige förbereder sig inför FNs klimatkonferens Rio + 20 i juni 2012, bland annat genom en internationell konferens i april Stockholm + 40med Sverige som värd.

Det har gått ett år sedan miljökatastrofen i Japan. Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd och seminariets moderator anslog en tyst minut för att minnas de många offren. Ärkebiskop Anders Wejryd Svenska kyrkan och Bo Forsberg Diakonia inledde seminariet.

Anders Wejryd betonade att kyrkans miljö- och klimatarbete är långsiktigt och Bo Forsberg utgick från bibelordet: ”Skall jag ta var på min broder?” Ankin Ljungman Diakonia och Alexander Sjöberg Svenska Kyrkans Unga tillförde ytterligare underlag för seminariets rubrik ”Klimaträttvisa i praktiken”.

Efter lunch var det dags för deltagarna att engagera sig i fyra workshops. Hur lyfter vi fram Klimaträttvisa i gudstjänst och andakt? Hur understryka klimaträttvisa i våra måltider? Hur kan kyrkan påverka politiskt och vad betyder eldsjälarna för omställning i praktiken? Ja dessa frågor arbetade man med och utbytte erfarenheter.

”Seminariet idag är till för att inspirera och ge stöd till alla er som i Sveriges kyrkor och samfund arbetar för en mer hållbar värld. Vi är imponerade över det engagemang ni visat och alla tips och idéer som kommit fram i dagens seminarium!” Så sammanfattade Karin Wiborn och Bo Forsberg seminariedagen.

Fortsätt läsa mer från oss