Migrationsverket har idag den första utbildningen i tro och trovärdighet – om religion och asyl. Just nu diskuterar vi huruvida det har någon betydelse om en asylsökande har döpts eller inte. Mycket spännande! Baptistteologen Anders Wiberg skrev en bok på 1800-talet med titeln ”Vilken bör döpas och varuti består dopet?” Det var ett debattinlägg i den tidens dopdebatt, och själva titeln känns relevant. Jag känner stor ödmjukhet inför mina kurskamrater som är handläggare och beslutsfattare i asylärenden, som dagligen möter människor och som har till uppgift att bedöma tillförlitligheten i deras berättelser. Så svårt det måste vara.

Vi har just haft gruppsamtal och redovisning om tre påhittade fallstudier om konvertiter. Hur skulle ni bedömt? Är frågeställningarna relevanta? Är det viktigt eller inte viktigt att personen är döpt eller kan lämna ett intyg? Kan den asylsökande vara tillförlitlig i sin övertygelse om kristen tro även om redogörelsen över de kristna högtiderna är bristfällig?

Nu ska jag lyssna till Håkan Sandvik och ser fram mot fortsättningen av dagen!

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss