Huvudfrågan vid samtalet var hur man vid asylprövning bedömer en genuin kristen tro vid konvertering. Med i mötet fanns bland annat personal från Migrationsverket, biskop Tuulikki Koivunen Bylund och representanter från migrationsarbetsgruppen inom Sveriges kristna råd.

I uttalandet från kyrkoledarna stod bland annat:
Grundläggande rättigheter som religionsfrihet och asylrätt får inte sättas på undantag! Särskilt inte när en människas liv kan stå på spel. Vi som kyrkoledare i Sverige kräver att beslutande myndigheter måste ha tillgång till teologisk/religionsvetenskaplig kunskap. Och här står vi gärna till tjänst!”

Migrationsverkets Tf rättschef Fredrik Beijer ställde frågan hur kyrkorna gör sin bedömning vid konvertering.
Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, förklarade att det ser olika ut för kyrkorna och samfunden.
-Främst handlar det om att lära känna personen under en längre tid genom samtal. Dopet är också en viktig handling för många av kyrkorna, sade Karin Wiborn.

Antalet konvertitprövningar har ökat de senaste åren och Migrationsverket som myndighet gör nu sin bedömning utifrån dokumentet ”Rättslig styrning angående religion som asylskäl inklusive konvertering”. Dessa riktlinjer togs fram i februari i år och reviderades för en månad sedan. Migrationsverket välkomnar stöd och utbildning i frågan för att hjälpa de jurister som arbetar med konvertitprövning. När Migrationsverket tidigare gjorde sin prövning lade man stor vikt vid frågor till den asylsökande om exempelvis bibelkunskap. Nu ligger fokus istället på frågor om upplevelsen vid konverteringen. En annan faktor som nu blivit mer avgörande är hur personens religiösa praktik skulle uppfattas vid en utvisning till det forna hemlandet.

Fredrik Beijer konstaterade att man behöver mer teologikunskap och välkomnade ett samarbete med Sveriges kristna råd och efterfrågade ett antal seminarier med fokus kring religion som grund för asylprövning.

Migrationsverket drog paralleller till hur man för några år sedan samarbetade med personal från Södersjukhuset i Stockholm, som utbildade verkets personal om situationen för apatiska flyktingbarn.

En av medlemmarna i Migrationsarbetsgruppen, Bengt Sjöberg, från Evangeliska frikyrkan, lyfte behovet av ökad kunskap om kristen tro för Migrationsverkets tolkar, eftersom det förekommer missförstånd när termer om kristen tro översätts.

-Det var ett klargörande möte och det känns positivt att vi kommer att ha en fortsatt dialog, förklarade en nöjd Karin Wiborn efter mötet. 

Resultatet av mötet mellan Sveriges kristna råd och Migrationsverket blev att:

  • Sveriges kristna råd och Migrationsverket ska mötas en gång i halvåret för en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte.
  • Samarbeta kring ett antal utbildningsseminarier för Migrationsverkets personal där representanter från de fyra olika kyrkofamiljerna kommer att finnas med.
  • Sveriges kristna råd arbetar vidare med förslaget att ta fram en flerspråkig ordlista för tolkar om kristen tro.
  • Sveriges kristna råd ska söka dialog med Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen för att erbjuda stöd i frågor som rör konvertitprövning.

 

Läs mer:

Uttalandet från kyrkoledarna (1/10):
https://www.skr.org/nyheter/sveriges-kyrkoledare-kraver-att-svenska-myndigheter-utbildas-i-religion/

Dokumentet från Migrationsverket ”Rättslig styrning angående religion som asylskäl inklusive konvertering”:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=28914

 

Fortsätt läsa mer från oss