I Migrationsverkets analysrapport granskas 28 ärenden om konvertiter i asylprocessen.

Under våren 2017 fick Sveriges kristna råd rapporter från olika kyrkor och samfund om att ”husförhörsliknande” metoder användes av Migrationsverket i samband med asylprövningar av konvertiter. Även SVT:s Rapport sände ett reportage om kristna konvertiter som uppfattade att de inte fick en rättvis bedömning av Migrationsverket. I brevet hade kyrkorna tre önskemål till Migrationsverket: en kvalitetsanalys, fortbildning av anställda, expert med särskild kompetens tillgänglig på de utredande enheterna.

I Migrationsverkets analysrapport som nu är klar granskas 28 ärenden. Myndigheten konstaterat att husförhörsliknande metoder användes vid två av de 28 ärendena. I ytterligare tre ärenden fanns det mycket detaljerade frågor om kristendomen. Migrationsverket bedömer att 23 av 28 utredningar hade bra utredningar.

I 23 av dem fokuserade utredningen på att låta den asylsökande berätta fritt om religionsbytet och utövandet av den nya tron. I tre ärenden fann man ”mycket detaljerade frågor om bibeln och tron”. Dessa bedömdes ändå relevanta, antingen för att den sökande hade sagt sig ha studerat kristendomen under flera år, eller förklarat sig vilja missionera.

I Migrationsverkets rekommendationer skriver man om den utbildningsinsats som skett i samverkan med Sveriges kristna råd och att det kan vara befogat att genomföra ytterligare utbildningsinsatser för att minska risken för onödigt detaljerade kunskapsfrågor.

– Vi har ett gott samarbete med Migrationsverket och vi uppskattar att de gjort utredningen, säger Björn Cedersjö, direktor för kyrka-samhällsfrågor inom Sveriges kristna råd.

Björn Cedersjö har läst analysrapporten och konstaterar att det finns frågor kring fem av 28 utredningar vilket visar att det fanns fog för kyrkornas oro när det gäller rättssäkerheten då det handlar om 18 procent av fallen. Det är dock oklart om de 28 individerna i rapporten är personer som fått avslag även i andra instans, alltså i domstolen.

– Vi ser positivt på att utredningen förordar fortbildning av handläggarna som var ett av våra förslag. För att det inte ska gå många månader till innan förändringar sker (när utbildningen gjorts) borde rättsavdelningen på Migrationsverket stävja misstagen och redan nu aktivt påminna utredarna om att följa de riktlinjer som finns, säger Björn Cedersjö.

På onsdag inbjuder Migrationsverket till FOG-möte (mötesforum mellan myndigheten och centrala företrädare för frivilligorganisationer) då representanter från Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration kommer att finnas med för att bland annat diskutera rapporten.

Frågan om konvertiter i asylprocessen är inte ny. Hösten 2012 fick Sveriges kristna råd rapporter om asylsökande som åberopat konversion och som fått avslag på sin ansökan efter utredningar som de själva och församlingarna ansåg vara felaktiga. I december 2012 mötte SKR ansvariga från Migrationsverket för att diskutera denna problematik vilket bland annat ledde till förändringar i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om tro och trovärdighet. Migrationsverket initierade även ett antal kurser för sin personal, kurser där SKR inbjöds att medverka. SKR har sedan dess också medverkat i Domstolsverkets årliga kurser kring samma frågor.

Sedan våren 2015 har SKR inbjudit präster, pastorer, diakoner och volontärer till elva kursdagar på olika orter med temat ”Konvertiter i asylprocessen”. Under denna dag reflekteras kring kristen tro och praxis och delar erfarenheter om hur en församling på ett ansvarigt sätt möter och stödjer människor som söker en kristen tro. Även utbildningarna i projektet #Värme tar upp dessa frågor.

Fortsätt läsa mer från oss