Sveriges kristna råd och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, 23 mars 2016Delegationen på Rosenbad: Christopher Meakin, Sofia Sjöberg, Olle Alkholm, Morgan Johansson, Anders Arborelius, Karin Wiborn, Mikael Stjernberg och George Joseph. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Ministern inledde samtalet med att tacka för kyrkornas insats:
-Ni (kyrkor) gör ett oerhört bra jobb. Jag ser att ni stödjer många med sysselsättning och att ni har många individkontakter vilket betyder mycket för integrationen i vårt land. Ni kommer också att behövas i framtiden, sade ministern.

De sju representanterna från kyrkorna lyfte fram två frågor inför det kommande riksdagsbeslutet om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Det handlade dels om kritik i förslaget om familjeåterförening och frågan om tillfälliga uppehållstillstånd.

-Vi hade ett bra samtal och jag upplever att ministern tog till sig av vår kritik. Han sade att man nu går igenom remissvaren och försäkrade att tillmötesgå vissa av svaren, berättar Karin Wiborn, generalssekreterare för Sveriges kristna råd.

Rosenbad
Rundabordssamtal. Foto: Mikael Stjernberg

Den katolske biskopen Anders Arborelius, som är just nu är ordförande för Sveriges kristna råd, sade i mötet att kyrkorna är oroade över att migrationspolitiken svängt så radikalt.
-Genom vårt möte hoppas vi förmå regeringen att återgå till en mer positiv grundattityd, säger han.

I mötet tog Morgan Johansson upp situationen för kristna på asylboenden och undrade om kyrkornas syn. Ministern sade att Migrationsverket behöver ta fram ett underlag med fakta för att klargöra situationen.

Läs mer:

SKR:s remissvar:
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2012/05/begra-cc-88nsning-av-uppeha-cc-8allstillsta-cc-8and-yttrande-av-sveriges-kristna-ra-cc-8ad-signed.pdf

Fortsätt läsa mer från oss