Under Martin Luther King-dagen den 16 januari kommer det svenska Martin Luther King-priset att delas ut för andra året. Priset som i år delas ut i Riksdagshuset i Stockholm, tilldelas en person som agerar i Martin Luther Kings anda. Motiveringen till att tilldela Michael Williams 2006 års Martin Luther King pris lyder:

”Michael Williams får 2006 års svenska Martin Luther King-pris för sitt uthålliga engagemang för flyktingars och asylsökandes rätt till ett humant och rättssäkert bemötande i Sverige. Som ordförande i FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd sedan starten 1988, som ansvarig för flykting- och asylfrågor i Västerås stift och som ledamot i Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration har Michael Williams gjort en oersättlig insats som opinionsbildare och nätverksbyggare, inte minst genom att ta initiativ i anslutning till Ärkebiskopens julbrev 2004 till ett nationellt upprop från Västerås stift för flyktingbarn som på kort tid samlade 16 000 underskrifter och blev en upptakt till det omfattande Påskuppropet. Kunnighet, ödmjukhet och entusiasm karakteriserar Michael Williams engagemang.”

Följande organisationer står bakom det svenska Martin Luther King priset: Svenska Baptistsamfundet, Centrum Mot Rasism/5i12 rörelsen, Afrosvenskarnas riksförbund, Broderskapsrörelsen, Kristna Fredsrörelsen och en representant för prisets instiftare, riksdagsman Joe Frans (s).

Priset delas ut klockan 15.00 på måndagen den 16 januari. I samband med det genomförs en Martin Luther King föreläsning som i år hålls av journalisten och författaren Christian Catomeris. Klockan 19.00 hålls ett offentligt möte i Salemkyrkan, Folkungagatan 90, vid Medborgarplatsen, Stockholm. Då medverkar bland annat pristagaren Michael Williams, Gloria Ray Karlmark (en av ”Little Rock 9”) och en stor ungdomsgospelkör. Till kvällens firande av Martin Luther King dagen är alla välkomna.

Fortsätt läsa mer från oss