ljus värme

I vår värld finns människor som inbjuder till ett större vi.

Världen är full av gränser. Gränser mellan unga och gamla, mellan villaboende och boende i hyreshus, mellan svenskfödda och utlandsfödda, mellan kristna och människor med annan religiös övertygelse, mellan män och kvinnor, mellan arbetande och arbetslösa, mellan sjuka och friska. Men sådana gränser kan brytas ner. Ett större och mer inkluderande ”vi” blir följden. Broar byggs som skapar gemenskap.

Sverige och världen behöver många sådana medmänniskor.

Den här veckan presenterar SKR ett grundläggande studiematerial om diakoni. Vi har kallat materialet Diakoni – mer än ord. En introduktion till kyrkornas sociala arbete. Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” Diakoni är praktiserad mänsklighet.

Varför är detta viktigt? Det kristna budskapet är att varje människa är älskad av Gud. Därför ska hennes värdighet värnas och respekteras. Kyrkornas medlemmar är Guds budbärare som förkunnar och praktiserar kärlek. Uppdraget är att berätta de goda nyheterna om Jesus Kristus, bygga gemenskap, tjäna medmänniskan och arbeta för en rättvis och hållbar fred. Därför har diakoni både med personliga relationer och strukturella förändringar att göra.

Vi vill med detta material uppmuntra till studier och samtal om kyrkans diakonala tjänst. Vi tror att det är hela kyrkans uppdrag som utövas såväl av många volontärer i olika sammanhang som av särskilt utbildade och avskilda människor.

Det behövs många som bidrar till ett större ”vi”. Och samma byggstenar kan användas till murar eller broar.

Gud,
Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig.
Psalmer och sånger nr 96

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss