Ortodoxa kyrkor

Den ortodoxa kyrkofamiljen har cirka 120 000 medlemmar i Sverige. Världen över finns omkring 300 miljoner bekännare.

IMG_6381

Utmärkande för de ortodoxa och österländska kyrkorna är att tron i första hand kommer till uttryck i liturgi (nattvardsgudstjänst) och bön, snarare än i bekännelseskrifter. Inom kyrkofamiljen förenas och samverkar ortodoxa kyrkor från den bysantinska och den orientaliska traditionen.

Ortodoxa medlemmar och observatörer inom Sveriges kristna råd:
Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia
Grekisk-ortodoxa metropolitdömet
Koptiska ortodoxa kyrkan
Makedonska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
Serbiska ortodoxa kyrkan
S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Österns assyriska kyrka (Österländsk kyrka)
Österns gamla kyrka (Österländsk kyrka)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page