Lutherska kyrkor

Den lutherska kyrkofamiljen har cirka 6,7 miljoner medlemmar i Sverige.

domkyrkan

Svenska kyrkan är den största lutherska kyrkan i Sverige. Sedan skiljandet från staten år 2000 är Svenska kyrkan en fri och öppen folkkyrka. I hela världen finns det omkring 75-80 miljoner bekännare. De flesta av de lutherska kyrkorna är medlemmar i Lutherska världsförbundet där Svenska kyrkan är den största.

Lutherska kyrkor som är medlemmar inom Sveriges kristna råd:
– Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
– Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
– Svenska kyrkan med EFS
– Ungerska protestantiska kyrkan

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page