Vilka ingår i FRIFO?

Frikyrkliga forskningsrådet består av ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter. Ordförande och vice ordförande utses för två år i taget växelvis av de två huvudmännen, så att den ena huvudmannen utser ordförande och den andra huvudmannen vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans FRIFO:s presidium. Övriga sex ledamöter utses för tre år i taget så att de två huvudmännen vardera utser en ledamot varje år.

Styrelsens ledamöter 2016-2017

Joel Halldorf
Docent i kyrkohistoria
Teologiska högskolan Stockholm
joel.halldorf@ths.se

Marie Demker
Professor i statsvetenskap
Göteborgs universitet
Marie.Demker@pol.gu.se

Niklas Holmefur (vice ordförande)
Rektor
Örebro Teologiska Högskola
Niklas.Holmefur@efk.se

Owe Kennerberg (ordförande)
Rektor
Teologiska högskolan Stockholm
owe.kennerberg@ths.se

Roland Spjuth
Docent i systematisk teologi Örebro Teologiska Högskola
roland.spjuth@efk.se

Thomas Kazen
Professor i bibelvetenskap Teologiska högskolan Stockholm
thomas.kazen@ths.se

Tommy Wasserman
Docent i Nya testamentet Örebro Teologiska Högskola
tommy.wasserman@efk.se

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page