C E Wikströms minnesfond

C E Wikströms minnesfond är en självständig stiftelse som varje höst utlyser ett stipendium för att främja vetenskaplig forskning, studier och social omvårdnad av barn, ungdomar och äldre. Fondens styrelse består av representanter från Kristna studentrörelsen i Sverige (KRISS), Trossamfundet Gemensam framtid och Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) genom Frikyrkliga forskningsrådet (FRIFO).

Kort historia

1984 avled bibliotekarien, fil.lic. Fritiof Wikström vid en ålder av 84 år. De tillgångar som han och hans maka lämnade efter sig hade testamenterats till en stipendiefond som skulle verka för vetenskaplig utbildning och forskning samt ge stöd till barn- och ungdomars vård och fostran samt till behövande äldre.

Stiftelsen inrättades till minne av Fritiof Wikströms far, grosshandlare i Stockholm och medlem av Immanuelskyrkan i Stockholm. I styrelsen för stiftelsen ingår en ledamot från de organisationer som nämns ovan.

Stiftelsen C E Wikströms minne har sedan 1984 delat ut stipendier för ovanstående ändamål. Ansökningar avseende vetenskapliga arbeten bereds av Frikyrkliga forskningsrådet (FRIFO).

Bidrag

Stiftelsen utdelar stipendier till följande ändamål:

Bidrag till forskning och vetenskapliga arbeten efter rekommendation av Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO. Ansökan som avser forskning och vetenskapliga arbeten skrivs på särskild blankett.

Bidrag till behövande studenter, i första hand medlemmar inom frikyrklig organisation. (Studerande som är berättigade till studielån men inte tar sådana räknas inte som behövande) Hämta filen som PDF.

Bidrag till institution som utövar vård av barn och ungdom eller äldre och sjuka.

Bidrag till institutioner formuleras egenhändigt och skickas till stiftelsens sekreterare.

Läs mer

https://www.skr.org/medlemskyrkor/kyrkofamiljerna/frikyrkor/17197-2/c-e-wikstroms-minnesfond/om-ansokan/

Bidrag till behövande studenter

Bidrag till forskning och vetenskapligt arbete

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page