Frikyrkor

Den frikyrkliga kyrkofamiljen har i Sverige cirka 250 000 medlemmar. Antalet bekännare i världen uppgår till cirka 500 miljoner.

2014-03-09 Dop Botkyrka Pingst Foto Mikael Stjernberg (28)

Den svenska frikyrkofamiljen har många grenar, flera av dem representerande stora världsvida gemenskaper.

Frikyrkor som är medlemmar inom Sveriges kristna råd:
– Evangeliska Frikyrkan
– Frälsningsarmén
– Equmeniakyrkan *
– Pingst – Fria församlingar i samverkan
– Svenska Alliansmissionen
– Vineyard Norden
– Adventistsamfundet (observatör)
– Trosrörelsen (observatör)

* = (fd. Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page