Kyrkofamiljerna

I Sveriges kristna råd möts medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer; den lutherska kyrkofamiljen, den frikyrkliga kyrkofamiljen, den katolska kyrkofamiljen och den ortodoxa/österländska kyrkofamiljen.

Läs mer om kyrkofamiljerna

Frikyrkor
Katolska kyrkan
Lutherska kyrkor
Ortodoxa kyrkor

Kontaktuppgifter till medlemskyrkorna

Kontakt

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page