Kontaktuppgifter medlemskyrkor

Här finns kontaktuppgifter till medlemskyrkornas huvudkontor/centralorganisationer (bokstavsordning).

Katolska kyrkan Sundsvall

S:t Olofs Katolska församling, Sundsvall.

Armeniska apostoliska kyrkan
c/o Daniel Tumanyan
Lofotengatan 33, 3 tr
164 33 KISTA
E-post: danielimail77@yahoo.com
Webb: www.armeniskakyrkan.se

Bulgariska ortodoxa kyrkan
c/o Angel Petrunov
Kallforsvägen 2
124 32 BANDHAGEN
Tel: 08-86 78 55

EFS
Box 23001
750 23 UPPSALA
Tel: 018-430 25 00
E-post efs@efs.nu
Webb: www.efs.nu
(ingår som en del i Svenska kyrkan)

Eritreanska Ortodoxa Tewahedo kyrkan
Syntesvägen 4
854 67  SUNDSVALL
E-post: eotcs.se@gmail.com

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Box 45074
104 30 STOCKHOLM
Tel: 08-20 69 78

Etiopiska ortodoxa kyrkan
Box 1036
101 38 STOCKHOLM
Tel: 08-724 60 76

Evangeliska Frikyrkan
Box 1624
701 16 ÖREBRO
Tel: 019-16 76 00
E-post: info@efk.se
Webb: www.efk.se

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 BROMMA
Tel: 08-580 031 00
E-post: info@equmeniakyrkan.se
Webb: www.equmeniakyrkan.se

Finska ortodoxa kyrkan
c/o Riita Ljungström
Snickarevägen 1A
191 40 SOLLENTUNA
Tel: 08-612 14 09
E-post: info@ortodox-finsk.se

Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 STOCKHOLM
Tel: 08-562 282 00
E-post: info@fralsningsarmen.se
Webb: www.fralsningsarmen.se

Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia
S:ta Marias Antiokiska Ortodoxa kyrkan
c/o Baptistkyrkan
Nyköpingsvägen 20
151 32 SÖDERTÄLJE

Grekisk-ortodoxa metropolitdömet
Birger Jarlsgatan 92
114 20  STOCKHOLM
E-post: metropolisofsweden@gmail.com

Koptiska ortodoxa kyrkan
Nyköpingsvägen 24
151 32 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 344 13

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
c/o Kristine Bergholcs
Sickla Kanalgata 81
120 68 STOCKHOLM
Tel: 0708-69 69 02
E-post: kristine.bergholcs@gmail.com

Makedonska ortodoxa kyrkan
Lantmannagatan 8
214 44 MALMÖ
Tel: 040-12 20 39
E-post: mpco@mpc-malmo.org

Pingst – Fria församlingar i samverkan
141 99 STOCKHOLM
Tel: 08-608 96 00
E-post: info@pingst.se
Webb: www.pingst.se

Ryska ortodoxa kyrkan
(Kristi Förklarings församling)
Box 19027
104 32 STOCKHOLM
Tel: 08-15 63 16
E-post: velitchkov_64@yahoo.se

Ryska ortodoxa kyrkan
(Moskvapatriarkatet)
Hl. Sergij församling
c/o Vitaly Babushin
Prästgårdsgatan 28
172 32 SUNDBYBERG
Tel: 08-643 22 74

S:t Selassie Etiopiska Ortodoxa Tewahedo Kyrkan i Sverige
Lädersättravägen 99
176 70 JÄRFÄLLA
Webb: www.eotc-trinity.se

Serbiska ortodoxa kyrkan
Bägerstavägen 68
120 47 ENSKEDE GÅRD
Tel: 08-722 99 30
E-post: vladika.dositej@gmail.com

Sjundedags Adventistsamfundet (observatör)
Box 536
101 30 Stockholm
Tel: 08-545 297 70 (stängt fredagar)
E-post: info@adventist.se
Webb: www.adventist.se

Stockholms katolska stift
Box 4114
102 62 STOCKHOLM
Tel: 08-462 66 00
E-post: info@katolskakyrkan.se
Webb: www.katolskakyrkan.se

Svenska Alliansmissionen
Västra Storgatan 14
553 15 JÖNKÖPING
Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se
Webb: www.alliansmissionen.se

Svenska kyrkan
751 70 UPPSALA
Tel: 018-16 95 00
E-post: info@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkan.se

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet
Hantverksvägen 4 A
151 65 Södertälje
Tel: 08-550 656 44

Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Klockarvägen 110
151 61 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 841 40
E-post: info@syriskortodoxakyrkan.se
Webb: www.syriskortodoxakyrkan.se

Trosrörelsen
Tel: 018-489 81 33
E-post: info@trpo.se

Ungerska protestantiska kyrkan
c/o Gábor Sebestyén
Fastlagsvägen 42
126 47 HÄGERSTEN
Tel: 08-550 160 66
E-post: gabor.sebestyen@yahoo.se

Vineyard Norden
c/o Torbjörn Freij
Flintlåsvägen 10
192 59 SOLLENTUNA
Webb: www.vineyard.se

Österns assyriska kyrka
Box 3020
145 03 NORSBORG
Tel: 08-531 884 07

Österns gamla kyrka
c/o Yokhanna Yokhanna
Släthagsvägen 78
151 39 SÖDERTÄLJE

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page