Tillsammans med min efterträdare var jag i Bryssel måndag och tisdag. Vi skulle delta i en dagslång konferens på temat Shaping the Future of Work, A Faith-based Contribution to the ILO centenary initiative.

Vi mötte därför under måndag förmiddagen de två anställda i CCME, Churches Commission on Migrants in Europe. CCME samlar kyrkor och närstående organisationer till gemensamt agerande vad gäller frågor om migration. Från CCME får vi i Sverige också hjälp med kunskap och reflektion om hur migrationsfrågorna behandlas på Europanivå.

Den entusiastiske generalsekreteraren Torsten Moritz gav oss en gedigen genomgång. Vi fick också tillfälle att hälsa på flera av de anställda inom kyrkornas gemensamma Europagemenskap, Conference of European Churches (CEC). Båda dessa organisationer har sina kontor i ett äldre hus bara 100 meter från EU-kommissionens kontor vilket är oerhört strategiskt.

Europaparlamentet
Europaparlamentet i Bryssel

Under eftermiddagen var vi i Europaparlamentet. Vår planerade träff med Cecilia Wikström blev tyvärr inställd på grund av sjukdom. Hennes pressekreterare Linda Aziz gav oss en fin rundvandring i parlamentet, berättade om arbetet och vi pratade om några av de frågor som engagerar kyrkorna i Sverige.

Det är påtagligt när man går runt i parlamentet att Sverige är en del av något betydligt större. Vi påverkas och vi är med och påverkar.

I tisdagens konferens var alltså temat Arbetslivets förnyelse. I tre intensiva panelsamtal diskuterades synen på arbete i olika religiösa traditioner, vad ”decent work” (anständigt arbete) bör betyda, om antalet arbetstillfällen kommer att minska i och med digitaliseringen och vad som händer med oss när arbetstiden blir alltmer flexibel och fler och fler blir egenföretagare. Experter, politiker, representanter för arbetsgivare och fackföreningsrörelse gav input tillsammans med representanter för olika trostraditioner, en del mer intressant än annat.

Hemkommen till Sverige ägnade jag sedan onsdag åt att diskutera ett antal aktuella frågor som berör kyrkorna och andra parter i civilsamhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hade bjudit in till sin årliga forumdag och vi i Civos (Civilsamhällets organisationer i samverkan) hade fått uppdraget att planera en dag som började med att Peter Örn påminde oss om att arbetet för att främja, försvara och fördjupa demokratin alltid måste pågå.

På söndag börjar FNs möte om klimatfrågorna i Katowice. Under två veckor ska viktiga beslut om uppföljningen av Parisöverenskommelsen diskuteras och fattas. FNs klimatpanel har presenterat oroande rapporter om läget för klimatet. När vi idag torsdag möts i SKRs arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling är vårt uppdrag att utmana och stödja kyrkligt engagemang kring dessa ödesfrågor.

Mitt i allt detta lever frågorna om situationen för asylsökande och migranter i Sverige och frågorna om hur kyrkorna vill agera genom SKR. Vi får se vad SKRs styrelse säger vid sitt möte nästa vecka.

Allt detta arbete är en del i vårt ansvar för den värld som Gud älskar. Vi har uppdraget att dela det hopp som evangeliet om Jesus Kristus ger. Därför fortsätter vi att be tillsammans med människor runt hela vårt jordklot:
Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

Björn Cedersjö,
direktor kyrka-samhälle

Fortsätt läsa mer från oss