Sveriges kristna råd uppmanar med anledning av jordbävnings- och tsunamikatastrofen SKR:s medlemskyrkor, kyrkornas medlemmar och tillhöriga och andra människor av god vilja till förbön för och praktiskt bistånd till de drabbade i Japan.

Vi innesluter alla dem som drabbats av tsunamikatastrofen i Japan i en förbön som börjar med ord från Klagovisorna 3:54-56:

Vatten strömmar över mitt huvud, jag säger ”Det är ute med mig.”
Jag åkallar ditt namn, o Herre, här underst i djupet.
Du hör min röst, tillslut inte ditt öra, bered mig lindring, då jag nu ropar.

Herre till vem skulle vi gå när marken skälver under våra fötter,
fördämningarna brister, vattenmassor sveper över stad och land.
Vart skulle vi gå när ljuset slocknar, sirener ljuder och band brister.

Vi kommer till dig, Gud, med rop om undsättning och hjälp,
för dem som förlorat sina nära och kära,
för dem som letar efter anhöriga och vänner,
för dem som skadats och behöver hjälp,
för dem som förlorat sina hem,
för dem vars tillvaro har slagits i spillror,
för räddningspersonal och hjälparbetare.

Herre förbarma dig. Amen.

Fortsätt läsa mer från oss