Ljus Clara kyrka

Så meningsfullt det kändes att gå till mitt arbete med valresultatet till EU-parlamentet i ryggen. Helt plötsligt såg jag såväl Ickevåldspriset i Martin Luther Kings – anda, Ekumeniska EU-kontoret, nätverkandet med Kyrkornas Europakonferens, Sveriges interreligiösa råd och arbetet med migration och integration i ett annat ljus. Kyrkorna i Sverige har tillsammans organisation och verktyg att arbeta för rättvisa, fred och jämlikhet och mot förtryck och diskriminering. Lite grann kände jag som att nu är det på riktigt, vi behöver intensifiera, effektivisera och bli tydligare i vår röst och påverkan. Nu är det läge att konkretisera och utkristallisera Kristus som i evangelierna om och om igen i sitt liv inte gör skillnad på människor.

För snart femton år sedan gav regeringskansliet tillsammans med Levande historia ut  …om detta må ni berätta…En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945. Jag tar mig friheten att citera delar ur det första kapitlet om barn som försöksdjur:

”SS-läkaren Kurt Heissmeyer hade opererat bort barnens lymfkörtlar och injicerat levande tuberkulosbakterier i huden. På flera av dem hade bakterierna införts direkt i lungan via en sond. I ett förhör 1964 förklarade Heissmeyer att det för honom ”inte hade funnits någon principiell skillnad mellan judar och försöksdjur.” …därefter hängde Frahm två barn åt gången i varsin krok, ”som tavlor” förklarade han i ett förhör 1946. Inget av barnen hade gråtit, hävdade han. När alla barnen var döda delades snaps och några cigaretter ut till de närvarande SS-männen. Sedan var det dags för nästa grupp att hängas, tjugo sovjetiska krigsfångar. Vad de hette vet vi inte. Men barnens namn vet vi: Mania Altmann, 5 år, Lelka Birnbaum, 12 år, Surcis Goldinger, 11 år, Riwka Herszberg, 7 år, Alexander Hornemann, 8 år, Edward Hornemann, 12 år, Marek Jams, 6 år…”

Listan fortsätter och omfattar 20 namn av cirka 1,5 miljoner förlorade barn. För mig blir de helt ofattbara siffrorna åtkomliga när några framträder med namn och ålder.

Kyrkklockorna ringde i Jönköping 1 maj. I Farsta Centrum, min del av världen, vände befolkningen ryggen till Sverigedemokraternas valtal. Många av oss reagerar och ska reagera med bestörtning och förskräckelse över ett budskap som gör skillnad på människor. Måtte vi bara vara kloka och bevara kärleken i våra hjärtan så vi inte själva gör skillnad på människor.

Låt oss arbeta, tro och be – Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Karin Wiborn (4)

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss