Produktionsår
2019
Antal sidor
52

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för Sveriges kristna råd 2019 som beskriver verksamhetsåren 2017 och 2018. Dessutom finns en förteckning av namn på de personer som sitter som representanter i de 19 referens- och arbetsgrupperna samt en ekonomisk redovisning.

Denna produkt godkändes av styrelsen för Sveriges kristna råd den 10 april 2019.

Vi har mer material om…