Utgivningsår
2013
Nummer i skriftserien
18 (samt 18B som har engelsk översättning)
Antal sidor
28
ISSN
1650-9196

Värna den jord som Gud älskar #18

Klimatsituationen blir alltmer akut. Tiden för förändring blir allt kortare. Kyrkorna i världen är engagerade i klimatfrågan. Denna fråga berör kyrkornas själva väsen, skapelsen är något vi har att förvalta och inte förbruka.

FörfattareArbetsgrupp

Global utveckling och global rättvisa

I denna skriften ”Värna den jord som Gud älskar – Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling” diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

Klimatforskningens prognoser måste tas på allvar. Framtiden är möjlig att påverka.

Arbetsgrupp

Skriften har tagits fram av en arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd. Skriften finns på svenska och engelska. Den engelska upplagan kan endast laddas ner som PDF.

Köp fysiskt exemplar

Du kan ladda ner detta material gratis ovan. Det finns också att köpa om du behöver en tryckt version.

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…