Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Tro – liv – enhet #13

Vad är kyrkan och vad är den till för? Ett fördjupat studium av denna fråga är en förutsättning för vägen vidare mot kristen enhet ges i skriften Tro – Liv – Enhet – Om kyrkans identitet och uppgift i Sverige.

Författare Per-Magnus Selinder och Katrin Åmell

40 kr

Till gratis nedladdning
  • Produktionsår 2010
  • Nummer i skriftserien 13 (av misstag har två nummer i skriftserien fått samma nummer)
  • Antal sidor 182
  • ISSN 1650-9196

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Vad är kyrkan och vad är den till för? Företrädare för sju kyrkor – en representativ bredd av svensk kristenhet – ger i skriftens första del sin respektive syn på vad kyrkan är och vilken uppgift den har utifrån begreppen tro, liv, enhet.

Skriftens andra del innehåller texter för fördjupning och fortsatt reflektion.

Möten mellan människor från olika kristna traditioner gör något nytt med oss när vi lär oss tyda mönstren och lokas närmare varandra. I ett avslutande analyskapitel i bokens tredje del ges också rekommendationer och förslag till kyrkorna att pröva på vägen mot djupare enhet.

Ladda ned filer

Klicka på filens namn för att ladda den den direkt till din dator.