Produktionsår
2015
Antal sidor
30

Om religionsfrihet

FörfattareSKR:s styrgrupp för programmet Kyrka-Skola

Religionsfriheten – vad innebär den? Vad betyder den i ett mångkulturellt samhälle?

Här är ett material om religionsfrihet som riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som ska introduceras i mer ämnesinriktad undervisning. Materialet är utformat av Sveriges kristna råd (styrgruppen för programmet Kyrka-Skola) i samverkan med behöriga lärare och läromedelsförfattare.

Materialet är utformat så att uppgifterna bidrar till att eleverna tränas i de färdigheter som enligt de övergripande förmågorna och kunskapskraven ska bedömas och slutgiltigen betygsättas.

Materialet är uppdelat i två fristående teman:

Tema 1: religionsfrihet i praktiken, betonar muntliga ställningstaganden och argumentation. Det är de diskuterande, argumenterande och resonerande färdigheterna som eleven främst kommer att träna.

Tema 2: religionsfrihet i teorin, betonar sammanfattning och hantering av information i skrift. Det är de redogörande, beskrivande och resonerande färdigheterna som eleven främst kommer att träna.

Vi har mer material om…